europesefederatie © Alle rechten voorbehouden.  |

Omdat dieren!!! ook 
belangrijk zijn
EUROSPONSOR PAGINA
Sponsorpagina.
Contact.
Promotie Video s.
Sponsorpagina.
Contact.
Promotie Video s.

Wat zijn Eurosponsors

Eurosponsors zijn mensen die minimaal een euro per maand      automatisch laten overmaken naar de giro rekening van de      europesefederatie dierenambulances en dieren hulpdiensten om zo door      middel van een klein bedrag per maand, de dierenambulances te steunen.

Waarom.

De hulpverlening en de verzorging aan dieren zonder eigenaar zijn vele      malen duurder geworden  kijkt u alleen maar naar de brandstof prijzen,      voeding, dierenarts kosten, telefoon, huur en energie. Normaal hebben      we daar een potje voor, alle extra inkomsten die we krijgen gaan daar      In, maar het potje is leeg.

VOOR WIE.

We vinden het belangrijk om met name kleinere en middelgrote      dierenambulances en dieren hulporganisaties te steunen. Die hebben het      verreweg het moeilijkst waar het gaat om het financieren van hun hulp.      Daarbij denken we ook aan dieren hulporganisaties bij u in de buurt.

 Ja, maar ze hebben toch donateurs.

Ja, ze hebben donateurs maar het afgelopen jaar hebben er ontzettend      veel donateurs zich terug getrokken omdat zij het donateurschap per      jaar niet meer konden betalen, wat ook heel logisch is in deze voor ons      allen moeilijke tijden, en wij heel goed kunnen begrijpen dat je nu niet      meer zo maar ineens een groot bedrag over kan maken voor het goede      doel ook al zouden zij het willen.

Maar je kunt nog geen heel brood kopen voor een euro wat kunnen      jullie dan met een euro.

Het is de bedoeling dat er heel veel mensen mee gaan doen, hoe meer      mensen er mee doen hoe groter het bedrag wordt wat er dan bij de      europesefedratie per maand binnenkomt.

 Nu begrijpen we het maar hoe worden we eurosponsor®.

Er zijn een paar mogelijkheden: u geeft uw bank of giro opdracht om      minimaal een euro per  maand automatisch over te schrijven van uw      rekeningnummer naar het girorekening nummer van de      dierenambulance IBANNR:NL85INGB0001520129 T.N.V. Stichting Dierenambulance te Rotterdam.

Of u drukt op deze KNOP om u aan te melden

STEUN DE LANDELIJKE HULPVERLENING AAN DIEREN!!         

                         WORD EUROSPONSOR !!